Top
SİAM GRUP

Temelleri 2008 yılında atılan Siam Grup, kısa süren yolculuğunda yeniliğin hep bir adım önünde yer alarak faaliyet alanlarında Türkiye’nin başarılı gruplarından biri haline geldi. Tüm faaliyetlerinde, uluslararası standartlara uyumu ve gelişimi kendine ilke edinen Siam Grup, zirve hedefine kararlı yolculuğunu sürdürüyor.

SİAM GRUP
Adres: Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi İstanbul Kısmı No:83 Çorlu / Tekirdağ
Tel
: 0 282 652 48 46 - 0 850 515 00 00
Fax: 0 282 653 87 90
WhatsApp : +90 542 747 7426
İnfo: info@siam.com.tr

SRC SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR DENEME SINAVI 2

Sosyal Medyada
Paylaş:
         
           DENEME SINAVI 2


1) Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A)Sevk irsaliyesi         B)Taşıma senedi         C)Yetki belgesi                  D)Taşıt belgesi

2)Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergahların belirlenmesi sürecinde ticari taşıt sürücüsü yola çıkmadan önce güzergah ve zaman planlamasını aşağıdakilerden hangisine göre yapar?

A)Kestirme yollar tercih edilir           B)Trafik yoğunsa bu yoğunluğun azalması beklenir  

C)Gidilecek güzargah önceden tespit edilir ve zamanında yükü yüklenerek yola çıkarılır                            D)Hiçbiri

3)Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A)Kesit genişliği                B)Topuk                                    C)Yanak                       D)Omuz

4)Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

A)Kar tipi dar tabanlı lastik                                                                            B)Kar tipi geniş tabanlı lastik

C)Dar tabanlı havası doğru şişirilmiş lastik                                                  D)Geniş jantlı modifiye lastik

5)İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı nedir?

A)Esnafın, tüccarın ve işçin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır

B)İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak

C)İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak

D)İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek

6)Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.                              B)Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur

C)Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir                  D)Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur

7)Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A)Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B)Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hakimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar

C)Motorun soğutması aksak olur hareket artar

D)Karayolunun bozulmasına neden olur

8)Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse hangisi meydana gelir?

A)Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı azalır                  B)Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı artar

C)Frenleme mesafesi kısalır                                       D)Frenleme mesafesi uzar

9)Hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

A)Lastik havalarını uygun basınçta tutmak                 B)Araçta dengeli yükleme yapmak

C)Araç bakımlarını düzenli yapmak                                       D)Uykusuz ve yorgun araç kullanmak

10)Hangisi hızlı araç kullanmanın sonuçlarından değildir?

A)Fren mesafesinin kısalması                                     B)Hız körlüğü                                                     C)Risklerin artması                                                           D)Çevreden bilgi toplama süresinde azalma

11)Hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir?

A)Kaymayı önlemek için sürekli ani ve sert frenler yapmak                       B)Tutunmayı arttırmak için lastik hava basınçlarını düşürmek

C)Ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmak                                    D)Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak

12)Hangisi lastiğin patlama riskini arttırır?

A)Latiklerin olması gerektiği basınçta şişirilmesi    B)Araca uygun ölçü ve ebatlardaki lastiklerin kullanılması

C)Araca uygun yakıtın kullanılmaması                D)Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

13)İyi bir sürücü kimdir?

A)Riske girmeyen        B)Hızlı araç kullanan                        C)Sol şeridi kullanan    D)Tek elle araç kullanabilen

14)Bir sürücü kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?

A)3                 B)5                  C)6                  D)7

15)İyi bir sürücü olmakla ilgili hangi ifade doğrudur?

A)İyi sürücüler gerek gördüklerinde risk alabilirler  B)İyi sürücüler yoğun trafikte dahi seri ve hızlı araç kullanabilir

C)İyi sürücü olmak yorulmadan uzun süre araç kullanabilmeyi gerektirir.

D)İyi sürücü olmak yetenek değildir,önemli olan kurallara uymaktır

16)Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A)Orta şeridin             B)Hızlanma şeridinin              C)Tırmanma şeridinin   D)Yavaşlama (ayrıla) şeridinin

17)Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

A)Yolcuları soldan indirip bindirmek   B)Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek

C)Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek

D)Yolcuları sağdan indirip bindirmek

18) Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A)Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri                   B)Yolcu terminalleri 

C)Taşıma işleri komisyoncuları                                   D)Resmi taşıtlar

19)Öğenci servislerinde diğer taşıtlardan aşağıdakilerden farklı olarak hangisi bulunur?

A)DUR lambası ve sis ışıkları                          B)Park lambası ve yangın söndürücü

C)Okul taşıtı yazısı ve DUR lambası                           D)Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası

20)Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

A)Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları 

B)İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları 

C)Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları 

D)68 yaşından gün almamış olmaları

21)Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A)45 yaş                 B)66 yaş      C)70 yaş            d)50  yaş

22)Yetki belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A)2                      B)3                                            C)4                                          D)5

23)Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı bulundurulmalıdır?

A)Taşıt kartı                B)Taşıma yetki belgesi                       C)Taşıt onay belgesi               D)Yetki belgesi

24)Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadır?

A)24 saat                        B)36saat                     C)38 saat                            D)42 saat

25)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Taşıtın yaşı,araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk  takvim yılı esas alınarak hesaplanır

B)Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz  C)Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır

D)Eşya taşımalarında kullanılan kamyon,römork ve yarı römorkların kapalı kısa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir.

26)Hangisi karayolu taşıma kanununun kapsamı dışındadır?

A)Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri                            B)Yolcu terminalleri  

C)Taşıma işleri komisyoncuları                                            D)Hususi araçlar

27)Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)İlgili mevzuatın ön gördüğü Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları şarttır.

B)Takografı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.

C)Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur

D)Hepsi

28)Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

A)SRC 1-Uluslar arası yolcu taşımacılığı                    B)SRC 2- Yurtiçi yolcu taşımacılığı

C)SRC 3 – Tehlikeli madde taşımacılığı                     D)SRC 4- Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı

29)Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A)Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış ise  B)Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C)Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse                                        D)Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

30)Trafik ışıklarına yaklaşırken aracın hızını azaltmayıp kırmızı ışıkta geçen sürücünün davranışı nasıl adlandırılır?

A)Hata    B)Risk   C)Yorgunluk    D)İhlal       

31)Öfke duygusunun kontrol edilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

A)Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması  

B)Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

C)Öfkeye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması 

D)Olumlu duygulara odaklanması

32)Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A)Motivasyon     B)Oto-kontrol     C)Sempati duymak    D)Bağırıp çağırmak

33)Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

A)Algı                            B)Dikkat eksikliği        C)Hız körlüğü            D)Uyarıcı

34)Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin konusu değildir?

A)Defansif sürücülük davranışı   B)Yaya davranışı     C)Yol.araç,sürücü etkileşimi   D)Zihinsel bozukluklar

35)Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslar arası yol numarasıdır?

A)0-3     B)E-80     C)D100     D)K2

36) E-90 işaretinin anlamı nedir?

A)Stabilize yollar        B)Trustik merkezler     C)Uluslar arası yol numarası              D)Devlet karayolu

37)Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat eder?

A)Kazazedeye batan cisim hemen çıkarılır                            B)Giysileri çıkarılır

C)Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına   D)Baş ,boyun,omurga eksenin düzlüğünün bozulmamasına

38)Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?                        

A)Kasisli yolu                           B)Tehlikeli çıkış eğilimli yolu        

C)Açılan köprüye yaklaşıldığını         D)Zaminde gevşek malzeme bulunduğunu        

39)Akünün araca takılması sırasında önce hangi kabloyu takmak gerekir?

A)Artı kutuba bağlı olan kabloyu    B)Eksi kutuba bağlı olan kabloyu    C)Marş kablosu               D)Şarj kanlosu

40) Parsiyel yük ne demektir?

A)Birden fazla yükleme ve boşaltma yapılacak yüklere denir          B)Bozulabilen yüklere denir

C)Tehlikeli yüklere denir                                                                   D)10 tondan az yüklere denir         CEVAP ANAHTARI

1-A

2-C

3-B

4-A

5-B

6-B

7-B

8-D

9-D

10-A

11-C

12-D

13-A

14-C

15-D

16-D

17-D

18-D

19-C

20-D

21-B

22-D

23-A

24-A

25-D

26-D

27-D

28-C

29-C

30-D

31-B

32-B

33-C

34-C

35-B

36-C

37-D

38-B

39-B

40-A