Top
SİAM GRUP

Temelleri 2008 yılında atılan Siam Grup, kısa süren yolculuğunda yeniliğin hep bir adım önünde yer alarak faaliyet alanlarında Türkiye’nin başarılı gruplarından biri haline geldi. Tüm faaliyetlerinde, uluslararası standartlara uyumu ve gelişimi kendine ilke edinen Siam Grup, zirve hedefine kararlı yolculuğunu sürdürüyor.

SİAM GRUP
Adres: Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi İstanbul Kısmı No:83 Çorlu / Tekirdağ
Tel
: 0 282 652 48 46 - 0 850 515 00 00
Fax: 0 282 653 87 90
WhatsApp : +90 542 747 7426
İnfo: info@siam.com.tr

DENEME SINAVI 1

Sosyal Medyada
Paylaş:

29 TEMMUZ SRC SINAVI İÇİN DENEME SINAVI

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanan SRC belgesi sınav soruları ve cevapları


1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih                    B)Feshi İhbar                      C) Sözleşme             D)Grev

 

2. Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz              B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz

C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz   D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A) Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi

B) Dörtlü flaşörlerin yakılması

C) Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması

D) Kısa huzmeli farların yakılması 

 

4. Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?

A) Motor devir saatinden                                              B) Yağ basınç saati ve yağ göstergesinden

C) Isı göstergesi ve hararet saatinden                         D) Şarj saati ve akü göstergesinden

 

5. Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

A) 10.00                   B) 11.00                   C) 11.50                   D) 12.00

 

6. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

A) 10.00                   B) 10.50                   C) 11.00                   D) 11.50

 

7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

A) 3 saat 30 dakika           B) 4 saat                   C) 4 saat 30 dakika           D) 5 saat 30 dakika

 

8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10             B) 15             C) 20              D) 30

 

9. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A) Eskort eşliğinde                                                           B) Seyyar tepe lambası taktırarak

C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek                      D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak

 

10. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A) Şeridi daralmış olan diğerine           B) Sürücüler anlaşarak geçerler

C) Kamyon sürücüsü minibüse             D) Minibüs sürücüsü kamyona

 

11. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

A) Tahriksiz dingildeki lastiklere                       B) Tahrikli dingildeki lastiklere

C) Ön dingildeki lastiklere                                  D) Arka dingildeki lastiklere

 

12. Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.         B) Daha kısa mesafede durur.

C) Daha uzun mesafede durur.                                                D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.

13. Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

A) Ön tekerleklerin                                  B) Dönülen yerdeki tekerleklerin

C) Arka tekerleklerin                                D) Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin

 

14. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Fiziki haritalar B) Siyasi haritalar C) Beşeri ve ekonomik haritalar D) Özel amaçlı haritalar

 

15. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Dar alanları gösterir                           B) Paydası büyüktür

C) Ayrıntı gösterme gücü azdır             D) Küçültme oranı fazladır

 

16. Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası             B) Türkiye haritası             C) Avrupa haritası             D) Dünya haritası

 

17. Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?

A) Dünya haritası B) Avrupa haritası C) Türkiye haritası            D) Ankara haritası

 

18. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-Dinle Hisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle         B) Bak          C) Hisset      D) Dinle-Hisset

 

19. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.  

B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

 

20.
I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? 

A) I ve II                    B) I ve III                   C) II ve III                 D) I, II ve III

 

21. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?


A) 25                         B) 35             C) 45              D) 55

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Koruma               B) Kurtarma                        C) Bildirme                D) Tedavi etme

 

23. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

 

24. Şekilde görülen tek yönlü karayolunda araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 

A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği 

B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu 

C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı 

 

25. ADR’ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

A) 7                B) 8               C) 9                D) 10

 
CEVAPLAR AŞAĞIDADIR. KONTROL EDİNİZ...

DENEME SINAVI 1